M S L

Algemene begrippen

BegripDefinitie
Afzuigapparaatelektrisch apparaat, waarmee secreet wordt afgezogen
Aërosolmicrofijne nevel
Anesthesieverdoving, narcose
Anatomieleer van de lichaamsbouw
Antibioticamedicijnen ter behandeling en voorkoming van bacteriële infecties
Aspiratiebinnendringen in de luchtwegen van vaste of vloeibare stoffen bijv. door verslikken
Bloedgasanalysebepaling van het zuurstofgehalte in het bloed
Braunule/Viggokunststofnaald, die in de ader zit om medicijnen en vloeistof toe te dienen
Buttonspeciale canule; dient ervoor om de tracheostoma open te houden
Chemotherapieinzet van laagmoleculaire substanties voor de specifieke remming van infectieverwekkers en tumorcellen
Computertomographieonderzoeksmethode waarbij het lichaam in plakjes wordt gescand
Verblijfskatheterkunststofslang voor het afvoeren van urine, bijv. bij lange operaties
Diagnoseherkennen en benoemen van een ziekte
Elektrocardiogramregistratie van de activiteit van het hart
Epitheseuit kunststof gevormde individuele protheses voor defecte lichaamsdelen, met name in het gezicht, om erop te zetten of te plakken
Basisuitrustingsamenstelling van de belangrijkste hulpmiddelen voor de eerste verzorging van laryngectomie- en tracheotomiepatiënten; de basisuitrustingsset wordt meestal voor ontslag uit het ziekenhuis verstrekt
Fistelbuisvormige doorgang, die uitgaat van een hol orgaan of een (evt. door ziekte veroorzaakte) holle ruimte en uitmondt aan het lichaamsoppervlak of alleen binnen in het lichaam verloopt
Halsmaskerkunststofmasker, dat op de tracheostoma gehouden wordt en zodoende gerichte en geconcentreerde toevoer van ademlucht mogelijk maakt, bijv. bij een noodbeademing
Hulpmiddelenzijn medische producten die ervoor dienen om een ziekte of handicap te compenseren
HME-filtercassette(Heat-Moisture-Exchanger)-filtercassettes dienen voor de warmte- en vochtuitwisseling van de ademlucht en voor het filteren hiervan
Hypofarynxonderste gedeelte van de keel
Infuusstandaardverrijdbare houder voor infuuszakken en zakken met sondevoeding
Inhalereninademen van substanties
Intubatieinbrengen van een tube (holle sonde, slang etc.) in een natuurlijke lichaamsholte
Canulereinigingsborstelsspeciale borstels voor het reinigen van tracheacanules (bijv. OPTIBRUSH® canulereinigingsborstel)
Carcinoomkankergezwel
Laryngectomieverwijdering van het strottenhoofd
Larynxstrottenhoofd
Logopediespraak- en stemtherapie
Magneet-Resonantie-Imaging (MRI)opnamen van het lichaam in plakjes om wekedelenweefsel weer te geven door middel van magneetresonantiemetingen
Productadviseur medische hulpmiddeleninformeert de klant vakinhoudelijk en geeft hem instructies voor het correct hanteren van de medische producten
Medizinprodukte-Gesetz (MPG)Duitse wet inzake medische hulpmiddelen; doel is de handel in medische producten te reguleren en daardoor voor de veiligheid, geschiktheid en goede werking van de medische producten alsmede voor de gezondheid en de vereiste bescherming van patiënten, gebruikers en derden te zorgen
Metastaseuitzaaiing
Voedingssondeslang van kunststof, die via de neus rechtstreeks in de maag komt om voeding en vloeistoffen toe te dienen
Halsklierdissectieoperatief verwijderen van de weke delen aan de zijkanten van de hals
Oraalvia de mond
Oesofagusslokdarm
Farynxkeelholte
Fonatievorming van de primaire toon in het strottenhoofd (door ademlucht en fonatiebeweging van de stembanden)
Profylaxevoorkoming
Kwaliteitsmanagement-systeemgecertificeerd kwaliteitsgarantiesysteem van een bedrijf
Redonfleskunststoffles met onderdruk voor het afvoeren van wondvocht
Revalidatieis het best mogelijke herstel van de algemene gezondheidstoestand na een operatie en het best mogelijke herstel van verloren of gestoorde lichamelijke of geestelijke functies
Shuntventielstemprothese; ventiel van silicone voor het produceren van stemgeluid
Zilveren canuletracheacanule van sterling zilver; houdt de tracheostoma open
Sondereninbrengen van een sonde, bijv. een voedingssonde, resp. toedienen van voeding, vloeistof en medicijnen via de voedingssonde
Sono-abdomenultrageluid van de buikholte
Sonografieultrageluidonderzoek
Speculumtrechter-, buis-, goot- of spatelvormig instrument voor het bekijken van lichaamsholtes, bijv. tracheospreider, daarbij wordt de tracheostoma opengespreid om het inbrengen van een canule te vergemakkelijken
Stemrevalidatieverbeteren van de stemvorming
Stomakunstmatig gecreëerde uitmonding/opening van een hol orgaan aan het lichaamsoppervlak (Grieks voor mond, muil)
Scintigrafienucleair-medische beeldvormende methode met gebruik van radioactieve stoffen met liefst een korte levensduur, die aan het lichaam worden toegediend, bijv. oraal of via een ader
Therapiebehandeling
Thoraxborstkas
Trachealuchtpijp
Tracheakompresabsorbeert secreet en dient als kussen tussen huid en canule
Tracheostomaoperatief gemaakte opening in de luchtpijp naar buiten toe
Tracheotomieluchtpijpsnede
Ultrasone vernevelaarszetten water door middel van hoogfrequente trillingen om in een microfijne nevel (aërosol), die in het diepste gedeelte van de longen doordringt en deze bevochtigt
Watertherapie-instructeurdeskundige met een speciale opleiding in de omgang met watertherapietoestellen, bijv. zweminstructeur van een vereniging voor mensen zonder strottenhoofd
Watertherapietoestelhulpmiddel dat voor mensen zonder strottenhoofd bewegingstherapie in het water en therapeutisch zwemmen mogelijk maakt (bijv. Larchel®)