M S L

Service voor u!

Eigen contactpersoon

Met regelmatige tussenpozen of op uw verzoek krijgt u bezoek van onze productadviseurs. Samen worden de behoeften van de individuele patiënt bepaald en eventuele productaanpassingen besproken, om zo tot een oplossingsgeoriënteerd verzorgingsconcept te komen. Daarbij hechten wij veel waarde aan overleg met de verantwoordelijke artsen en therapeuten in het interdisciplinaire team.

Maak gebruik van ons netwerk!

Een goede samenwerking binnen het interdisciplinaire team leidt tot betere resultaten bij de verzorging van de patiënt. Daarom gebruiken wij congressen, beurzen en seminars om een netwerk van specialisten (artsen, therapeuten en dienstenaanbieders op andere zorggebieden) te vormen, die samen met ons werken aan een professionele, op revalidatie gerichte verzorging van de patiënt.

Professionele verzorging biedt zekerheid

Dankzij individueel passende tracheacanulevoorzieningen, goed aangepaste beademingssystemen en een op de behoeften afgestemde hulpmiddelkeuze worden complicaties vermeden en het succes van de revalidatie verbeterd. Voor de zorginstelling is het echter ook van doorslaggevend belang dat de adviezen van de zorgverzekeraars in acht worden genomen. Daarom houden wij bij de inzet van onze producten rekening met de adviezen van het RKI en de zorgverzekeraars (bijv. gebruik van atraumatische afzuigkatheters).

Snelle en betrouwbare levering

Uw bestelling wordt door onze binnendienstmedewerkers direct in behandeling genomen en voorbereid voor verzending. Zo kunnen wij altijd snel, volgens afspraak en op uw behoeften afgestemd leveren.

Ontvang actuele vakinformatie

Op veel congressen en bijeenkomsten worden onze specialisten uitgenodigd als sprekers over het onderwerp professioneel tracheacanule-management. Ook bieden wij zelf centrale en decentrale seminars en workshops aan. De individuele scholingen op locatie kan over onderwerpen gaan die specifiek voor uw instelling interessant zijn (bijv. secreetmanagement, fonatie onder beademing) Vraag ons ernaar!

Doelgerichte verzorging

Wij willen de verzorging van beademde patiënten en patiënten die een tracheotomie hebben ondergaan professioneel inrichten en de best mogelijke ondersteuning bieden bij de doelgerichte activiteiten die hiervoor bij de patiënt nodig zijn.