M S L

Diagnose strottenhoofdkanker

De diagnose "strottenhoofdkanker" komt bijna altijd plotseling en totaal onverwacht. Des te groter zijn de angst en zorgen bij u en uw naasten.

Al tijdens het eerste gesprek met de behandelend arts ontvangt u veel informatie en krijgt u voorlichting over de volgende stappen en de grote veranderingen in uw leven die daarna volgen. Op het eerste moment is het daarom erg lastig om alle details te onthouden. De operatief aangelegde ademopening in de hals, de “tracheostoma” en de veranderde luchtweg vormen een deel van uw lichaam en stellen zowel u, uw naasten als verpleeghulpen voor nieuwe taken. Gewone dagelijkse dingen krijgen ineens een andere betekenis.

De natuurlijke bevochtiging, opwarming en filtering van de ademlucht door neus/mond is niet meer mogelijk. U moet inboeten aan reuk- en smaakzin. U verliest uw natuurlijke vermogen tot spreken. Daardoor zijn belangrijke functies van het lichaam beperkt of helemaal verloren gegaan, die nu gecompenseerd moeten worden. Het is niet mogelijk om deze functies voor de volle 100% te herstellen, maar er zijn wel allerlei hulpmiddelen die effectieve ondersteuning kunnen bieden. Een succesvolle revalidatie is afhankelijk van vele factoren.

Een heel belangrijke factor is daarbij uw persoonlijke instelling. Het is een enorme klap om tussen hoop en vrees een verpletterende diagnose te krijgen. Anderzijds zal de operatieve ingreep in de meeste gevallen de enige mogelijkheid zijn geweest om verdere complicaties te vermijden en het levensgevaar af te wenden. Probeer dit als een motivatie te zien om met overtuiging en daadkracht de nieuwe uitdagingen in uw dagelijks leven aan te gaan.

Voor u moet het belangrijkste doel zijn om niet bij de pakken neer te gaan zitten. Het zal zeker niet gemakkelijk zijn om zich op de veranderde situatie in te stellen, maar er staat een hoop ondersteuning op u en uw naasten te wachten. Anderen hebben deze slag van het noodlot lang geleden al een keer moeten doormaken en daarbij ervaringen opgedaan. Zo zijn er bijvoorbeeld allerlei zelfhulpgroepen van betrokkenen, bijvoorbeeld de patiëntenvereniging hoofd-hals voor mensen die getroffen zijn door hoofd-halstumoren. Met hun persoonlijke inzet leveren deze zelfhulpgroepen een waardevolle bijdrage aan de revalidatie en staan ze u met raad en daad terzijde. Als u een laryngectomie hebt gehad, betekent dat dus niet automatisch dat u er alleen voor staat of dat u een buitenbeentje wordt.

Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH is nu al 25 jaar op dit gebied actief en ook wij willen onze kennis en jarenlange ervaring gebruiken om uw dagelijks leven zo aangenaam en gemakkelijk mogelijk te  maken. Onze medewerkers staan voor, tijdens en natuurlijk ook na de behandeling graag persoonlijk voor u klaar en geven u tips en hulp om uw dagelijks leven zo snel mogelijk weer op te kunnen pakken.

Wij bieden producten en advies voor de volgende gebieden:

Neem contact op met ons als u nog vragen hebt of voor een persoonlijk en vrijblijvend adviesgesprek.