M S L

Logopedie

De medische vooruitgang heeft de laatste jaren in hoog tempo gestalte gekregen. Nieuwe operatiemethoden op het gebied van KNO bieden enerzijds nieuwe kansen aan patiënten, anderzijds plaatsen ze het brede gebied van het noodzakelijke revalidatieaanbod voor nieuwe en speciale uitdagingen. Deze ontwikkeling heeft met name veel invloed gehad op de logopedie. Om een zo compleet en goed mogelijke zorg te kunnen garanderen, behoort ook logopedie tot ons vakgebied. Onze medewerkers staan voortdurend in contact met vakmensen zoals logopedisten, stem- en communicatietrainers en medisch specialisten. Daarnaast draagt onze bedrijfsinterne (filiaal Berlijn) afdeling logopedie met uitgebreide adviezen een steentje aan dit gebied bij. De geschoolde logopedisten daar ter plaatse zijn contactpersoon voor zowel vakmensen als betrokkenen. Logopedische hulpmiddelen van gerenommeerde fabrikanten maken ons aanbod compleet.

Profiteer van ons logopedische dienstenaanbod:

  • Stem- en slikrevalidatie
  • Tracheacanulemanagement– optimalisering en/of alternatief
  • Advisering over spreekventiel-, canule- en/of stemprothesevoorzieningen
  • Voorbereiding op decanulatie / ontwenning van de tracheacanule
  • Zorgen voor een geschoolde logopedische therapeut
  • Advisering over hulpmiddelen zoals drinkbeker, dysfagielepel etc.
  • Training en bijscholingvan zorgverleners, naasten, behandelend therapeuten en betrokkenen

Neem nu contact met ons op als u nog vragen hebt of voor een persoonlijk en vrijblijvend adviesgesprek.