M S L

Dysfagi

Behandling av muskelfunktionsstörningar i orofacialområdet förekommer allt oftare i terapeutens vardag. Dysfagi kan ha en mängd orsaker, och därför skiftar även det individuella behovet av lämpliga hjälpmedel för patientrehabilitering och träning. För att behandlingen ska kunna ta hänsyn till de olika behoven hjälper vi terapeuter och logopeder med ett stort och mångsidigt program med produkter från välkända tillverkare samt individuell rådgivning från vår utbildade fackpersonal.

Vi erbjuder produkter och rådgivning inom följande områden:

Kontakta oss om du har fler frågor eller för personlig och förutsättningslös rådgivning.