M S L

Diagnos av struphuvudscancer

Struphuvudscancerdiagnoser kommer nästan alltid plötsligt och helt oväntat. Du och dina anhöriga känner kanske stor ångest och sorg.

Redan det första samtalet med den behandlande läkaren innehåller mycket information. I kommande steg får du reda på mer, bland annat om hur livet kommer att förändras. Först och främst är det väldigt svårt att komma ihåg alla detaljer och omständigheter.  Den kirurgiskt skapade ventilationsöppningen i halsen (trakeostomin) och den förändrade andningsvägen är en del av kroppen och ställer dig, dina anhöriga och vårdare inför nya utmaningar. Vardagliga saker får en helt annan betydelse.

Andningsluften kan inte längre fuktas, filtreras och värmas upp genom näsan och munnen. Smak- och luktsinnet har försämrats. Du förlorar ditt naturliga tal. Viktiga kroppsfunktioner har begränsats eller gått förlorade och de behöver kompenseras.  Funktionerna kan inte återställas till 100 %, men det finns hjälpmedel som förbättrar dem. Ett bra rehabiliteringsresultat beror på en mängd faktorer.

En mycket viktig faktor är den personliga inställningen. En tung diagnos skapar lätt känslor av ömsom hopp, ömsom förtvivlan. Å andra sidan är ofta operationen det enda sättet att undvika livsfara eller ytterligare komplikationer. Försök att se sakerna från den synvinkeln och bemöta de nya utmaningarna i vardagen på ett övertygande och kraftfullt sätt.

Det viktigaste är att du inte ger upp. Det kommer inte att bli lätt att ställa dig in på en ny situationen, men du och dina anhöriga kommer att få gott om hjälp. Många har redan genomgått samma öde sedan lång tid tillbaka, och deras erfarenheter finns tillgängliga. Det finns exempelvis flera stödgrupper för drabbade. I Tyskland finns ett riksförbund med regionala avdelningar för patienter som genomgått struphuvudsoperationer. Stödgrupperna arbetar ideellt och lämnar viktiga bidrag till rehabiliteringen. De är hjälpsamma och förstående. Patienter som genomgått laryngektomi betyder inte automatiskt att man är ensam eller måste klara allt själv.

Sedan 25 år arbetar Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH inom området. Vi vill också använda våra kunskaper och erfarenheter för att förenkla och förbättra din vardag. Våra anställda ger dig personlig hjälp före, under och givetvis efter behandlingen. De ger dig tips och råd om hur du kommer igång med vardagen igen.

Vi erbjuder produkter och rådgivning inom följande områden:

Kontakta oss om du har fler frågor eller för personlig och förutsättningslös rådgivning.