M S L

Logopedi

Den medicinska utvecklingen har gått i rasande takt de senaste åren. Aktuella operationsmetoder inom öron-näsa-hals skapar nya möjligheter för patienter, men ställer också nya och speciella krav på rehabiliteringen. Logopedi är ett område som förändras mycket av utvecklingen.

Vi betraktar logopedi som ett av våra fackområden eftersom vi behöver kunna ge en god och heltäckande försörjning. Våra medarbetare samarbetar kontinuerligt med logopeder, röst- och kommunikationsterapeuter, specialistläkare och annan fackpersonal. Och vår logopediska avdelning på kontoret i Berlin bistår också med en mängd råd på området. Kontorets utbildade logopeder är kontaktpersoner för såväl fackpersonal som för patienter och anhöriga. Vårt erbjudande kompletteras med logopedihjälpmedel från välkända tillverkare.

Dra nytta av våra logopeditjänster:

Kontakta oss om du har fler frågor eller för personlig och förutsättningslös rådgivning.