M S L

Trakeotomi

Det finns olika indikationer för en trakeotomi. Det är viktigt att en försörjning tillhandahålls unikt för varje patient. Huvudorsakerna för en trakeotomi (kirurgisk öppning av luftstrupen) är konstgjord ventilationshjälp, obstruerade andningsvägar eller neurologiska sjukdomar. Man skiljer mellan operativa/kirurgiska och dilatativa varianter. Försörjningen efter en trakeotomi kan optimeras med hjälp av utvalda produkter och välgrundade råd till patienten i samråd med den behandlande läkaren. Vår utbildade yrkespersonal har många års erfarenhet och har löpande kontakt med läkare, anhöriga och andra berörda.

Vi erbjuder produkter och rådgivning inom följande områden:

Kontakta oss om du har fler frågor eller för personlig och förutsättningslös rådgivning.