M S L

Poliklinisk ventilation

Poliklinisk ventilation har fått allt större betydelse och ställer både vårdpersonal och hjälpmedelsleverantörer inför en komplex, krävande och ansvarsfull uppgift.

Som hjälpmedelsleverantör blir det också viktigare för oss att ha en kontinuerlig dialog med läkare, vårdpersonal, patienter och anhöriga så att vi kan tillhandahålla bästa möjliga försörjning. Våra fältmedarbetare kan ge stöd vid sjukvård i hemmet och garanterar ett instruktionsbesök omedelbart efter utskrivningen. Och vårt team med utbildningar inom intensivvård och anestesi ger råd om produkter och skaffar sig en bild av hela försörjningen. Målet är alltid att höja patientens livskvalitet och skapa bästa möjliga hjälpmedelssituation. Individuella försörjningar förutsätter en omfattande produktportfölj.

Vi samarbetar med välkända tillverkare och samarbetspartner och kan erbjuda produkter inom följande områden:

 • Invasiv ventilation via trakealkanyler
 • Hantering av trakealkanyler
 • Att tala med ventilering
 • Icke-invasiv ventilering och ventilationsmasker
 • Sekrethantering
 • Syrgasbehandling
 • Övervakningsmonitorer och pulsoximetrar
 • Hosta och behandlingar
 • Logopedi
 • Enteral näringstillförsel
 • Försörjning av vuxna och barn

Dessutom erbjuder vi en mängd tjänster:

 • Undervisning av vårdpersonal
 • Utbildningar och workshops i intensivvård
 • Instruktioner till anhöriga
 • Teknisk support dygnet runt
 • Personlig kontaktperson
  (utbildad vårdpersonal för intensivvård och anestesi)
 • Omfattande nätverk för komplett försörjning

Kontakta oss om du har fler frågor eller för personlig och förutsättningslös rådgivning.