M S L

Våra referenter ger dig ytterligare professionell information!

Våra specialister bjuds in till kongresser och evenemang som referenter för professionell användning av trakealkanyler. Vi erbjuder även seminarier och workshops, både hos oss och på andra platser. I samråd med dig håller vi individuella och lokala utbildningar om specifika ämnen (t.ex. sekrethantering och fonation vid ventilering). Kontakta oss!

Här hittar du aktuella seminarier, workshops och andra evenemang eller deltagande i nationella och internationella mässor och kongresser:

Seminarier & workshops

Mässor och kongresser