M S L

Kvalitetsstyrning

Sedan 1996 har företaget ett eget kvalitetsstyrningssystem för tillverkare av medicintekniska produkter. Systemet uppfyller kraven i den internationella standarden SS-EN ISO 13485 samt EG-direktivet 93/42/EEG bilaga II för medicintekniska produkter.

Kontrollen och certifieringen utförs av ett oberoende certifieringsorgan enligt entydiga och allmängiltiga standarder och omfattar konstruktion, anskaffning, tillverkning, slutkontroll och löpande försäljning av produkterna. Kvalitetsstyrningssystemet använder vi varje dag och säkrar våra produkters kvalitet på bästa sätt.

En del av kvalitetssystemet är också regelbundna mätningar och analyser av kundnöjdheten, som sker exempelvis vid besöksrapporter eller försörjningsdokumentation. Vi säkerställer att servicen vi ger är optimal.

Certifieringen visar att företagets kontor och anläggningar i Köln och Berlin har infört och använder ett kvalitetsstyrningssystem för hjälpmedel för laryngektomi- och trakeotomipatienter. En kontroll sker kontinuerligt av det anmälda organet.