M S L

Animationer

Röstprotesrengöring

Patientguide

Andningsdonation i en nödsituation

med LARYVOX® SOS SAFE-MASK

Byte av trakealkanyl

Patientguide

Endotrakeal sugning

Omvårdnadspersonal och teknisk personal

Hur en röstprotes fungerar

Rehabilitering av rösten

Rengöring av en trakealkanyl

 

Användning LARYVOX® PLUG

för läckage

Endotrakeal sugning

Patientguide