M S L

Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH

Vi är en ägarledd tillverkare av medicintekniska produkter med specialisering på trakeostomi och andningshjälp. Sedan 30 år är vi en förtrolig partner till patienter, anhöriga, vårdpersonal och läkare på mottagningar, hälsovårdsanläggningar och i hushåll.

Vi erbjuder hjälpmedel och tjänster med modern teknik och kunskap. Vi tar hänsyn även till nyheter och vidareutvecklingar. Hjälpmedlen passar å ena sidan för patienter som genomgått trakeotomi/laryngektomi eller får ventilationshjälp. De utgör grunden för ett oberoende liv och deltagande med hög livskvalitet. Å andra sidan medger de också en behovsanpassad och individuell hjälpmedelsförsörjning tack vare många olika produkttillval.

Med våra produkter och optimal service vill vi bli din partner för rehabilitering efter trakeotomi! PERSONLIG RÅDGIVNING OCH KONTAKT värderar vi högt. För oss är det viktigast att kunden är nöjd.

Dra nytta av våra tjänster!

  • Specialist inom ventilation och försörjning via trakeostomi
  • Decennier av ägarerfarenhet
  • Personlig och professionell hjälp och rådgivning
  • Stort sortiment med upp till 4 000 olika varianter av trakealkanyler
  • Mångsidiga produkter anpassade för barn
  • Medger snabba reaktioner även vid särskilda krav och behov
  • Individualisering av trakealkanyler

Låt dig övertygas och läs mer om företaget.