M S L

Vår service till dig!

Personlig kontaktperson

Våra medicinteknikrådgivare besöker dig regelbundet eller vid behov. Tillsammans fastställer vi varje patients behov. Vi diskuterar eventuella produktjusteringar i syfte att hitta lösningsorienterade försörjningskoncept. För oss är det mycket viktigt med en bra relation till ansvariga läkare och terapeuter i interdisciplinära team.

Utnyttja vårt nätverk!

Goda relationer i interdisciplinära team ökar kvaliteten hos resultatet hos patientförsörjningen. Därför representeras vi på kongresser, mässor och seminarier med ett nätverk av specialister (läkare, terapeuter och leverantörer av närliggande tjänster) som samarbetar yrkesmässigt med oss för att skapa en rehabiliteringsinriktad patientförsörjning.

Professionell försörjning ger säkerhet

Individuellt anpassade trakealkanylförsörjningar, väl anpassade ventilationssystem och behovsanpassade hjälpmedel minskar komplikationerna och förbättrar rehabiliteringsresultatet. Men för vårdinrättningen är det också mycket viktigt att följa MDK:s riktlinjer. Vid produktanvändningen tar vi också hänsyn till rekommendationerna från RKI och MDK (t.ex. vid användning av atraumatiska sugkatetrar).

Snabb och säker leverans avlastar

Din beställning expedieras snarast av våra handläggare och förbereds för leverans. Därför kan vi leverera snabbt, behovsanpassat och i tid.

Få aktuella yrkesnyheter

Våra specialister bjuds in till kongresser och evenemang som referenter för professionell användning av trakealkanyler. Vi erbjuder även seminarier och workshops, både hos oss och på andra platser. I samråd med dig håller vi individuella och lokala utbildningar om specifika ämnen (t.ex. sekrethantering och fonation vid ventilering). Kontakta oss!

Målinriktad försörjning

Vi vill genomföra professionell försörjning av patienter med trakeotomi eller som ventileras och förbättra patientvården som du kan ge.