M S L

Förkortningar

FörkortningBeskrivning
LINGOmed hål
CUTmed öppning
CUFFmed lågtrycksmanschett
SUCTIONmed uppsugningsanordning
MULTImultifunktionskanyl
XLlängd XL
Mlängd medel
Shortlängd kort
PHONmed talventil
UNImed koppling 15 mm
VARIOmed vridkoppling 15 mm
KOMBImed koppling 22 mm
FIXknapp med fästöglor
ICinnerkanyl
ICFfenestrerad innerkanyl
ICUIC med 15 mm koppling (UNI)
ICFUIC mit med 15 mm koppling (UNI), fenestrerad
ICVIC med 15 mm vridkoppling (VARIO)
ICFVIC med 15 mm vridkoppling (VARIO), fenestrerad
ICKIC med 22 mm koppling (KOMBI)
ICFKIC med 22 mm koppling (KOMBI), fenestrerad
O2IC med O2-anslutning