M S L
Trakealkanyler
Trakealkanyler

FAHL® MULTI PLUG

15 / 22 mm

information

Art.nr: 49812
Lägga till i minneslistan
  • FAHL® MULTI PLUG stänger till en trakealkanyl/basplatta och möjliggör säker dekanylering
  • Efter en trakeotomi är det nödvändigt med en stegvis återvänjning av andning via den fysiologiska luftvägen, genom tillfällig trakeostomaförslutning
  • Under användningen går patientens in- och utandning uteslutande via näsan och svalget
  • Dekanylering kan ske när den primära orsaken till trakeostomin inte längre finns, d.v.s. hos trakeotomerade patienter med delvis eller helt bibehållet struphuvud
  • FAHL® MULTI PLUG har en ansats som underlättar hanteringen vid insättning och uttagning
  • I ansatsen finns en inbyggd öppning som gör det möjligt att fästa ett band så att pluggen inte tappas vid t.ex. en hostning
  • FAHL® MULTI PLUG är kompatibel med alla vanliga 22 och 15 mm upptagningssystem (som t ex SPIRAFLEX® UNI trakealkanyler eller LARYVOX® Tape bottenplatta)
  • FAHL® MULTI PLUG kan inte användas tillsammans med TRACHEOTEC®, TRACHEOTEC® PRO/SILC eller TRACHEOSILC®
Beställningsinformation

FAHL® MULTI PLUG
PZN 16703755​​​​​​​
Art.nr 49812

Downloads
Bruksanvisning

Produktdatablad EN